Sakliste:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Interpellasjon/spørsmål

 • Referatsaker

 • Utgreiing av Hornelen som mogleg nasjonalpark

 • Val av kontaktperson for ungdomsrådet

 • Søknad om Davik som typisk turiststad

 • Val av varamedlem nr. 2 til Alarmsentralen IKS

 • Orienteringssaker

 1. NoMil gjenbruksstasjon

 2. Rekrutteringspakken

 3. FFI – status prosjekt

 4. Zephyr status/planar

 5. SFE Øksenelvane

 6. Rekneskap 2023

 7. Orientering frå ordførar