Korpsmusikk har spilt en stor rolle i livet til Ragna Flatla Haugland. For eksempel i valg av ektemann.

– Jeg har alltid spilt i korps. Og da jeg studerte på Ås ble jeg med i Åsblæst’n. Det er et pils- og pølsekorps med moro og sprell fra morgen til kveld, ler 32-åringen.

Kombinasjonen av musisering og studentlivets gleder gjorde seg også utslag på kjærlighetsfronten.

– Der ble jeg kjent med nye fjes og en mannlig vestlending. Så det var studielivet og korpsmusikken som førte oss sammen.

Nå er 32-åringen gift og har to barn med Runar. Siden sommeren 2009 har de bodd på gården på Haugen der han vokste opp. Her driver de med melke- og kjøttproduksjon som aktive deltakere i Hjalma Samdrift, og skal overta gården om noen få år.

– Det å flytte hit var ikke så veldig enkelt, og jeg tenkte mye på det. Men jeg skjønte tidlig at Runar skulle tilbake, så da fikk jeg bare prøve, forteller Ragna.

Hun konstaterer samtidig at hun har gått fra å være østlending til å bli vestlending.

– Jeg er veldig fornøyd etter å ha prøvd noen år. Eller, nå er det vel permanent!

Fem måneder etter at hun startet i traineestillingen hos SFE på Sandane fikk hun og mannen sin førstefødte.

– Egentlig skulle jeg jobbe med bioenergi, men da jeg var tilbake etter permisjonen hoppet jeg over på vannkraft i stedet.

Nå er hun ansatt som fagleder miljø i planavdelingen. Der gir tittelen en sterk indikasjon på arbeidshverdagen.

– Miljørelaterte saker er det mange av i vannkraftbransjen. Mest miljø og mest kraft er målet!

Da Ragna hadde masteren fra Ås i lommen, var fremtidsutsiktene imidlertid helt andre enn en pendlertilværelse fra Haugen til Sandane.

– Jeg har enda ikke jobbet i den jobben jeg trodde jeg skulle havne i – som kommunal eller fylkeskommunal viltforvalter.

– Jeg tenker samtidig at mye er tilfeldig. Og så er det viktig å prøve å være åpen for nye ting. Kanskje virker ting vel utfordrende, men så går det bra likevel.

Ifølge 32-åringen har da også overgangen fra flatlandet hjemme på Hadeland til mer brattere lende i midtre Nordfjord gått helt fint.

– Jeg bruker naturen mye og er glad i å gå på fjellet, så jeg trives godt i vestlandsnaturen. Men jeg savner de milelange skiløypene i Nordmarka der du kan gå mer enn tre kilometer før du butter i et fjell, smiler hun.

Jakt er en annen av Ragnas favorittsysler.

– Det gir både naturopplevelser og spenning, og jeg begynte allerede da jeg var ni år.

Hvert år er hun med på hjortejakten, men det er et større dyr som drar enda mer.

– Hjortejakten er spennende, men det er elgjakten som er hovedjakten for meg. Far og bestefar og fedrene før det igjen har drevet med elgjakt, så dagene fra 25. september er allerede satt av på kalenderen for 2014. Da er det elg og ingen ting annet!

Likevel er nok korpsmusikken en enda viktigere del av hverdagen til 32-åringen. Fra høsten hun ble innbygger i kommunen har hun vært medlem i Eid Musikklag.

– Det betyr mye, og det å spille et instrument er en hobby du kan ta med overalt. Det har bidratt til at jeg har blitt kjent med nye folk på alle plassene jeg har bodd.

Én av dem viste seg attpåtil å være mannen i hennes liv.

– Vi hadde noen felles fag, men det var nok øl, pølse og musikk som var de fremste årsakene til at vi kom sammen.