I Bremanger har politiet fåttmelding om ein person som reiser rundt og besøkjer privathus for åselje stigar.

Dei har opplyst feilaktige opplysningar om firmaet,opplyser vakta ved Sogn og Fjordane Politikammer.

Dei ber folk være noe skeptisk til denne typeaktivitet.