Vågsøy frivilligsentral blir avviklet fra 1. januar 2019 og ansvaret for driften blir lagt til kulturavdelingen i kommunen.

Det er anbefalingen til kommmunestyret fra et enstemmig formannskap i Vågsøy.

Formannskapsmedlemmene understreket at dette kun er en omorganisering av tjenesten og at det ikke skal gå ut over tjenestetilbudet. «Sentralen» ble stiftet i 2009 av Vågsøy pensjonistlag, Vågsøy Røde Kors og Lions Club Måløy.