Fartskontrollen varte i to timar frå 12.00 til 14.00 og var på rv. 5 ved Hatleset.

På strekninga er fartsgrensa 80 kilometer i timen.

– Det blei seks forenkla førelegg. Høgaste hastigheit blei målt til 99 kilometer i timen, opplyser operasjonsleiar ved Vest politidistikt etter kontrollen torsdag.