Søknadsfristen for rådmannsstillinga i Eid gjekk ut mandag. Totalt seks personar har søkt på stillinga som Ørjan Raknes Forthun forlot i sommer. Desse er:

  • Cor­nell E. Po­wer (61), Sr Advisor, Nar­vik

  • Hen­rik Skov­ly (48), øko­no­mi­sjef, Vol­da

  • Olav Fure (50), kom­mu­nal­sjef, Vol­da

  • Har­ald Inge An­ders­sen (51) rådgivar, Ber­gen

  • Knut Mos­tad (48), råd­mann, Aver­øy

  • Ås­laug Krog­sæ­ter (53), ut­dan­nings­di­rek­tør, Nordfjordeid.