Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort. Vegvesenet håper på under 100 trafikkdrepte i løpet av året.

Så langt i juli har åtte mistet livet på norske veier, som er en markant nedgang fra hele 22 i 2016.  I sommer juni og juli har 20 mistet livet, som er 17 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

– Selv om dette handler om langt mer enn tall og statistikk er vi glade for utviklingen. Trenden er klar; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier. Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Mot under 100

Fortsetter utviklingen gjennom hele 2017 viser Statens vegvesens prognose at det kan bli under 100 drepte i år.

- Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 70 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Ranes.

Det er ikke bare i sommer dødsulykkene går ned. Så langt i 2017 har 57 mistet livet, noe som er en nedgang på 27 i forhold til de sju første månedene i 2016.

Hordaland (6), Rogaland (6) og Oppland (5) er hardest rammet, mens Finnmark og Aust-Agder ikke har hatt en eneste dødsulykke så langt i år.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere.

Voksne menn dominerer statistikken. Av de 57 som omkom i årets sju første måneder, var det 41 menn og 16 kvinner. 34 var over 50 år, mens 23 var under. De fleste var i alderen 51 til 60 år.

Møteulykker og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesstatistikken.

Alle må bidra

Vegvesenet skal gjøre sitt for trafikksikkerheten ved å sørge for gode sikre veier og tydelig informasjon. Men trafikantene må også gjøre sitt.

- Om alle hadde hold fartsgrensen, kjørt etter forholdene, brukt sikkerhetsbelte og annet sikkerhetsutstyr og vært rusfri hadde svært mange av trafikkulykkene vært unngått. Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier Ranes.

I 2017 ble Norge for andre år på rad blitt utpekt til å være Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger og lavest ulykkesrisiko.

- Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.