Det skreiv Vegtrafikksentralen på X måndag rett etter klokka 16.

Ifølgje Statens vegvesen skuldast det steinsprang.

Vegtrafikksentralen skriv rett etter klokka 17 at vegen er opna att.