– Jeg er kjempefornøyd med utviklingen, sier bibliotekar Tamara Sortland.

I åpningsmåneden i mai 2016 var 980 besøkende innom, mot 386 i samme måned året før. I tre av månedene siden oppstart i nye lokaler har besøket vært over 1.100, mens toppmånedene tidligere lå på rundt 500 besøkende.

Nå tar biblioteket konsekvensen av godt besøk og utvider med lørdagsåpent. Prøvemåneden i desember viste at folk ønsker dette.

– Spesielt barnefamilier mente lørdagsåpent ville gi dem større muligheter til å komme seg på biblioteket.

Biblioteket vil også utvide åpningstidene med en halvtime på ettermiddagen de dagene de begynner tidlig.

Sortland tror det er potensial for enda mer besøk.

– Absolutt. Men vi må prøve å være allsidige slik at alle kan finne noe å gjøre på biblioteket. Og det skal også være en plass en kan komme og bare være, sier Sortland, som likevel jobber med å få til aktiviteter.

Et av arrangementene hun ser for seg er en «mordkveld» til påske, etter mal av den populære spøkelses-jakten under Kulturnatt.

– Men mordkvelden vil være for voksne. Her er tanken at en sammen må oppklare et mord, litt i stil med Agatha Christie. Det blir ikke helt som et rollespill, men en må engasjere seg.

Nye bøker

Kommunen fant også før jul 100.000 ekstra kroner til biblioteket i form av omplasserte kulturmidler. Disse har bibliotekaren brukt på et høyst nødvendig bokinnkjøp.

– Vi har kjøpt inn en hel mengde populære bøker som vi ellers ikke ville hatt råd til, sier Sortland.

På populære bøker blir det nemlig lang venteliste, men med flere eksemplarer av bøkene slipper en kø. Spesielt har Sortland kjøpt barne- og ungdomsbøker.

– Blant annet detektivbøker, som for eksempel av Bjørn Sortland. Men også etterspurte voksenromaner, bestselgere vi ellers ikke kunne kjøpt.

Biblioteket har også blitt oppdatert med nyere faglitteratur, spesielt er bøker innen strikking, hekling og matlaging etterspurt.

– Er behovet dekket nå?

– Det er alltid behov for mer, for det kommer alltid nye bøker som folk vil lese. Men vi har fått doblet budsjettet for 2017, så det gjør bokinnkjøp lettere.