Det er Høyre som ønsker mer informasjon før de tar stilling til spørsmålet. Deres forslag ble enstemmig vedtatt, selv om enkelte av de politiske motstanderne synes én uke utsettelse var vel knapt.

Arbeiderpartiet kunne i det lengste gå med på én ukes utsettelse og da også Venstre støttet forslaget, gav opposisjonen opp å få gjennomslag for en lengre utsettelse.

Dermed blir det et ekstraordinært kommunestyremøte i Vågsøy 30. mars. Det skal være innenfor fristen som Vågsøy-delegasjonen skal ha fått oppgitt av statsråd Jan Tore Sanner (H) om Kinn kommune skal være en del av hans anbefaling til Stortinget som skal legges fram i vår.

Dette er Høyres forslag som enstemmig ble vedtatt:

Kommunestyret fremmer forslag om å utsette saken til et ekstraordinært kommunestyre om en uke, den 30.03.17. Årsaken til at vi ber om en uke, er for å fortsatt være innenfor fristen satt av kommunaldepartementet i forhold til proposisjonen som skal vedtas i juni i Stortinget.