Det skriver NRK.

Ifølge NRK er nemlig innbyggerne i Kjøde urolige for hva som venter når Stad skipstunnel skal bygges, spesielt om steinen fra tunnelen skal fraktes ut med dumpere.

– De siste to årene er planene snudd på hodet. Hadde vi visst at det skulle fraktes enorme mengder stein gjennom bygda natt og dag i flere år, ville vi aldri ha godtatt det, sier Teigen til NRK, og trekker seg som leder for grendelaget i bygda i protest.

Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad, sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Teigen.

Han mener bruk av lastebil vil gi tre ganger så mange kjøreturer gjennom bygda, og at bruk av lekter vil føre til enda mer støy- og støvproblem enn bruk av dumper. I tillegg blir det altfor dyrt.

– Vi har forståelse for at det er utfordrende å bo i nærheten av et så stort prosjekt. Derfor har vi prøvd å ha dialog gjennom folkemøte og direkte kontakt, sier Skjeppestad til NRK, og bekrefter at det vil bli frakting av stein gjennom bygda, også på natt.