I dagens formannskapsmøte i Vågsøy gjorde Senterpartiet det klart at deres primære ønske er å bevare alle de fem barneskolene i Vågsøy.

Det forslaget fikk de ikke støtte for i formannskapet og torsdag kveld bekrefter varaordfører Nils Myklebust (Sp) at dersom partiet ikke får flertall i kommunestyret 9. november for en uforandret skolestruktur, så er deres andrevalg ikke å opprettholde tre av skolene:

– Andrevalget er én skole i Polljen, slår han fast.

– Hvorfor vurderer dere én skole som et bedre alternativ enn tre skoler?

– Skal man ta en revolusjon så får man ta en revolusjon, svarer Myklebust, som legger til at Senterpartiet opplever det som utfordrende å skulle flytte nærmere 50 elever fra Holvik til Skram skole på grunn av tilstanden til bygningene på Skram.

Senterpartiet er også klare på at det som vil bli en ny storskole med over 500 elever bør ligge på fastlandet.

– Vi ser ikke at der er en egnet tomt i Måløy. Å legge skolen til Sæterneset vil være barnemishandling, mener Nils Myklebust.

I formannskapet torsdag ble det lagt fram tre forslag med tre ulike skolestrukturer:

  • Sp, Frp og KrF: 5 skoler

  • Høyre: 3 skoler (støttet av Venstre)

  • Arbeiderpartiet: 1 skole

Formannskapet voterte først over Arbeiderpartiets forslag om én skole som kun fikk stemmene til Ap-representantene Kristin Maurstad og Frode Kupen. Deretter ble de to øvrige forslagene satt opp mot hverandre. Da sluttet Edvard Iversen (V) og Ap-duoen seg til Høyres forslag som dermed fikk flertall og er innstillingen til kommunestyret 9. november.

Når man kommer til kommunestyret 9. november kan det likevel fort bli alternativet med 1 skole som får flertall.

Hogne Bleie (Frp) bekreftet i dagens møte at deres andrevalg er en løsning med en felles barneskole og på telefon torsdag kveld bekrefter også Einar O. Midtbø og Even Halsør (TVL) at de vil støtte forslaget om én barneskole dersom de ikke får flertall for fem skoler.

John Inge Refvik (KrF) har gitt uttrykk for at hans andrevalg er tre skoler, mens Geir Oldeide (Rødt) torsdag kveld ikke kunne slå fast hva som er hans backup-plan dersom forslaget om fem skoler ikke ligger an til å få flertall.

Det betyr at man fort kan ende opp med å få følgende stemmegivning i det avgjørende kommunestyret 9. november:

1 skole: Arbeiderpartiet (6), Senterpartiet (4), Tverrpolitisk liste (2), Fremskrittspartiet (2) = 14 stemmer

3 skoler: Høyre (8), Venstre (3) og KrF (1) = 12 stemmer

Uavklart: Rødt (1)

Alterantivet til et slikt utfall er at partiene som ønsker en uforandret skolestruktur i løpet av de neste to ukene klarer å overtale Høyre og Venstre til å slutte seg til deres forslag. Begge partiene stemte i fjor for å legge ned Bryggja og Holvik skular, og spesielt Høyre har i mange år vært klare på at man er nødt å legge ned skoler for sikre seg et bedre økonomisk handlingsrom.

Torsdag kveld vil imidlertid ingen av partiene overfor Fjordenes Tidende slå fast hva som er deres andrevalg om de ikke får støtte for å oppretteholde kun tre av skolen.

– Det har ikke jeg gjort meg opp noen mening om. Det må jeg ta tilbake til gruppa, sier Edvard Iversen (V)

Morten Hagen (H) svarer følgende på om han anser én eller fem skoler som den nest beste løsningen:

– Begge løsningen er kjempeutfordrende for kommunen. De påfører oss like høye kostnader og velger man et av de alterantivene er det mye som må vurderes, blant annet skoleskyss. Men vi har ikke konkludert i spørsmålet om hva vi gjør om forslaget om tre skoler faller.

Arbeiderpartiet legger i sitt forslag opp til at en ny storskole skal stå klar i 2021. De tar foreløpig ikke stilling til hvorvidt det skal være drift på Bryggja og Holvik frem til den den nye skolen klar. De tar heller ikke stilling til hvor den nye skolen bør ligge. Tennebø og Sæterneset er så langt nevnt som de aktuelle tomtene.

– Lokalisering er ikke spørsmål nå. Kun struktur, sier leder Tove Lill Refvik Volle (Ap) som fulgte dagens debatt fra tilhørerbenken.

– Kan uenighet knyttet til lokalisering gjøre at dere velger å gå for en annen struktur enn én skole?

– Nei, vi ønsker oss én skole, avslutter Refvik Volle.

Kommuneledelsen anslår at en ny felles barneskole vil koste rundt 350 millioner kroner. Det inkluderer forøvrig gymfasiliteter.