Totalt utførte redningsskøytene 596 ordinære assistanseoppdrag i Vestland i 2023, noe som er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med i fjor. Når det gjelder antallet alvorlige hendelser på sjøen, var 104 av disse oppdragene søk- og redningsoppdrag utført under HRS ledelse, mot 132 oppdrag i 2022.

Flere grunnstøtinger

Flesteparten av oppdragene i Vestland utover søk- og redningsoppdrag var assistanser og fremdriftshavarier, med henholdsvis 217 og 213 oppdrag.

De siste årene har vi på landsbasis hatt en tydelig økning i antall båter som går på grunn, denne trenden gjenspeiler også i Vestland som har hatt en økning av antall grunnstøtinger med 27 oppdrag i 2023 mot 21 i 2022. Det har også vært 6 brannrelaterte oppdrag som er på samme nivå som i 2022.

Totalt ble 463 fartøy og 906 personer assistert gjennom året, og oppdragstoppen var i juni med 121 oppdrag.

– Det har vært et år med relativt varierende vær, høye energipriser og i perioder har vi sett mindre trafikk i fritidsflåten. Det gjenspeiles i oppdragsstatistikken med en generell nedgang i antall oppdrag i fjor. Men vi har likevel hatt flere svært alvorlige hendelser og redningsaksjoner på sjøen, sier Tom Haakenstad, beredskapssjef i Redningsselskapet.

27 liv reddet

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne, og i 2023 har våre mannskapet reddet hele 27 liv fra drukningsdøden. To av tilfellene var i Vestland i 2023.

Redningsskøytene utførte i 2023 6.160 ordinære assistanseoppdrag hvorav 835 var søk- og redningsoppdrag. Flesteparten av oppdragene utover søk- og redningsoppdrag var assistanser av fartøy, fremdriftshavarier og grunnstøtinger.

Redningsselskapet assisterte 4.798 fartøy og 10.077 personer gjennom året, og oppdragstoppen var i juli med 1.393 oppdrag. I 2022 ble det utført 6.271 oppdrag av redningsskøytene der 912 var søk- og redningsoppdrag.

Syv ganger jorden rundt

I tillegg har Redningsselskapet utført 2.337 ambulanseoppdrag og 1804 oppdrag som sikrer at los tjenesten kan komme trygt frem til fartøyet som skal loses til kai. Dette bringer det totale antallet oppdrag til 10.412. Redningsskøytene har i 2023 seilt en imponerende distanse, 234.191 nautiske mil, som tilsvarer nesten syv ganger rundt jorden.