Konferansen finner sted på Parken kulturhus på Raudeberg, og temaet er «Fremtidens fiskeri- og havbruksnæring».

– Under årets konferanse ønsker vi å sette fokus på at fiskeri- og havbruksnæringen er en av våre viktigste fremtidsnæringer. Denne næringen bidrar til store inntekter, arbeidsplasser og utvikling av lokalsamfunn, samtidig som vi ser store muligheter og behov for ny innovasjon og utvikling, forteller Måløy Vekst.

Disse temaene vil stå i fokus under konferansen: trender og rammevilkår for næringen, utsiktene for landbasert oppdrett, hvordan skape mer aktivitet i norsk fiskeindustri?, status torskeoppdrett, teknologiutvikling og bærekraftig innovasjon og eksempler på bærekraftig innovasjon.

Konferansen går over to dager, og avsluttes med lunsj onsdag 27. september.