Årsaken til at Selje kommune nok en gang utsetter saken er at kommunestyret ønsker å vente til sammenslåingen mellom Eid og Selje er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni.

– Selje kommune er åpen for samarbeid på kysten, men vil avvente med forpliktende samarbeid til kommunesammenslåingsprosessen er ferdig juni 2017, heter det i vedtaket som ble gjort under kommunestyremøtet torsdag.

Ordfører Stein Robert Osdal (KrF) informerte også om at de andre partene i et eventuelt kystsamarbeid ser utfordringer med Selje-Eid.

– Det er ikke til å stikke under en stol at Vågsøy og Flora synes det er utfordrende med Selje og Eid, og definisjonen av en kystkommune, sa Osdal, som også presiserte at han mener Selje-Eid er en klar kystkommune.

Forslaget om å avvente avgjørelsen om kystsamarbeidet ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet torsdag.