Vegtrafikksentralen Vest meiner søkkeholet kan ha oppstått på grunn av mykje nedbør som har vaska ut vegen.

– Entreprenør er varsla, opplyser sentralen som melder om holet for å be bilistar vere obs på faren.