Det er også sett av mykje tid til orienteringssaker frå kommunedirektøren.

Del 1

 1. Digitalt foredrag om kommuneøkonomi og utfordring for Stad kommune v/Håvard Moe, KS-konsulent

 2. Historisk tilbakeblikk v/kommunedirektør

 3. Plan for vidare arbeid med effektiv og forsvarleg tenesteyting innan oppvekst og helse og omsorg

Del 2 – Gjennomgang av aktuelle saker som kjem i møterunden knytt til budsjettet

 1. ROS og konsekvensanalyse, beredskap, brann og redning

 2. Bryggja omsorgssenter

 3. Brannstasjon Selje

 4. Kalkyle svømmebasseng Selje

 5. Idrettshall Selje – Sak om søknad om garanti, forskottering av spelemidlar, søknad om samarbeid

 6. Orientering om søknad frå Stadlandet idrettslag

 7. Ny samarbeidsavtale Stad Vekst

 8. Oppdatert samarbeidsavtale Stad idrettsråd

 9. Inviro/studiehub Nordfjordeid

 10. Samarbeidsavtale Norsk Fjordhestsenter

 11. Invest in Fjordane