– Det er klart at vi hadde håpet på en oppstart i første periode, men jeg synes uansett at det er veldig positivt at vi har fått prosjektet med i NTP, og at vi kan fortsette den gode utbyggingen vi allerede er i gang med, sier Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H).

Her med Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H) (f.h.), Frida Melvær, stortingskandidat (H), Britt Dalsbotten, stortingskandidat (Frp) og Vidar Grønnevik, fylkesleder i Høyre.

Gladnyheten kom mandag, under et pressetreff i Florø med politikere fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti.

– Og ikke minst er det viktig for rekruttering av fiskere. Dette er noe som er veldig viktig, for det er jo fra havet vi skal få mat, ikke bare oss her lokalt, men også i resten av verden. Vi må også ta bedre nytte av havets ressurser, sier ordføreren.

Han tror også at prosjektet vil skape ringvirkninger lokalt.

– Aktivitet skaper aktivitet, og jeg tror vi vil få ringvirkninger både for industri og handel.

Tanken bak prosjektet er å samle sjarkflåten på ett sted, slik at fiskerne får en fast base.

– Da får de alt på ett sted, som for eksempel lagringsplass og verksted. Det vil også skape et samlet miljø, i stedet for at alle ligger ved hver sin bud og jobber for seg selv. Jeg tror også at dette vil være med på å øke antall arbeidsplasser i disse næringene.

Det er også til tider trang om plassen i havna i Kalvåg.

– Spesielt i høysesongen er det ganske fullt med båter i havna, både med sjarker og turister. Det er ofte smekkfullt. Nå kan vi få en havn som fiskeflåten kan ligge i. Alt blir samlet på en plass, og det blir et bedre miljø for fiskerne.

Røys ser for seg at prosjektet vil gå i gang tidligst om fem år.

– Vi vil prøve å se på alle muligheter for å få det i gang så tidlig som mulig i den andre perioden av NTP.