Bildet øverst i saken er et Widerøe-foto fra rundt 1960, som viser et nabolag på Gotteberg i Måløy.

Vi ser Gate 3 og Gate 4, med Tverrveien som gikk nedover fra Gate 4. Arbeidet med Gate 5 ser ut til å være påbegynt (øverst til høyre).

De to øver­ste hu­se­ne ved Gate 4 til­hør­te Leif og Anna Got­te­berg (på opp­si­da av gata) og Odd­vin og Kåra Got­te­berg. På opp­si­da av Gate 3 lengst sør ser vi hu­set til Eli og Johannes Be­rent­sen. Vi­de­re nord­over hu­set til Ella og Pe­der Nord (Murer-Per), og Jen­ny og Jon Lei­ra (med ark). På ned­si­da av Gate 3 fra sør: Tri­na Got­te­berg-hu­set og Tri­na-lada. Det var en Samuelsen som eide det­te, og Anna Sæternes og In­ge­borg Birkelund lei­de hver sin lei­lig­het i hu­set. I det kvite hu­set med ark, nord for Tverr­vei­en, bod­de Ka­ro­li­na og Bern­hard Christiansen, og Bjar­ne og Lo­vi­se Christiansen. Nord for Christiansen-hu­set står hu­set til Gul­lik Kro­ken (og dat­te­ren Pet­ra, gift med Tryg­ve Fred­heim). I ned­re bil­de­kant ser vi litt av ta­ket på hu­set til Aman­da og An­dre­as Ved­vik. Hu­set ble sei­ne­re kjøpt av Ei­nar Edvardsen. Der bod­de også Inga og Ole Lof­nes. I ned­re høy­re hjør­ne står hu­set til An­dre­as og Jo­han­ne Kval­heim, og søn­ne­ne Anders og Inge.

  • Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy.

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.