Vegen i Hoddevik er ein attraksjon i seg sjølv, og fastbuande er no fortvila over både betongrekkverket og måten kulturminna er behandla på, skriv NRK Vestland.

– Særpreget med bygda forsvinn bit for bit. Kva er det neste som blir ofra? seier Jan Ove Hoddevik.

Ifølge NRK Vestland legg konflikten mellom innbyggarane og fylkeskommunen. Dei meiner kulturlandskapet vert sett på prøve utan dialog med dei som bur der.

Dei fastbuande meiner betongrekkverket skaper utfordringar ikkje berre for turisttrafikken, men også for bøndene sidan det etter rekkverket er for smalt til å frakte delar av utstyret.

Til NRK Vestland seier leiar for vedlikehald av veg i Vestland fylkeskommune, Jorunn Hillestad Sekse, at betongrekkverk var eit nødvendig tiltak.