Gulbranson starter i jobben 1.1.2024.

Hun er i dag leder for koordinerende avdeling i Kinn kommune, og vil ifølge kommunen fortsette med flere av dagens oppgaver.

Den nye staben hun skal lede er opprettet som del av vedtak i forbindelse med ny ledelse og styringsstruktur.

Staben skal samle rådgiverne på sektorene og ønsker å jobbe for bedre samordning og tverrfaglighet.

Ifølge Kinn kommune vil staben jobbe med:

  • Beredskap og kvalitet

  • Fagstøtte til sektorene

  • Koordinerende funksjoner (koordinerende enhet)

  • Ekstern myndighetskontakt

  • Folkehelse (interkommunal folkehelseavdeling)

  • Digitalisering, ma. velferdsteknologi, journalsystem

  • Samfunnsplanlegging

  • Barnehagemyndighet

  • Miljø- og klima

  • Årshjul, kommunedager mv.