– Dette er blitt et vesentlig større prosjekt enn hva det var i utgangspunktet, bekrefter fylkeskommunens bygg- og eiendomssjef, Jan Tore Rosenlund.

I fjor bevilget fylkespolitikerne 67 millioner kroner til en oppgradering av blokk B og C ved Måløy videregående skule. Nå viser det seg at man trenger ytterligere 21 millioner kroner til arbeidet som etter planen skal gjennomføres innen utgangen av 2019.

– Det vil bli gjennomført langt mer rehabilitering enn det vi først så for oss. Tilstanden på det tekniske anlegget i byggene er dårligere enn det vi trodde, sier Rosenlund.

Avgjørelse før jul

Det er et utdatert teknisk anlegg samt ønsket om mer funksjonelle planløsninger for klasserommene i andre etasje av den ene skolebygningen som gjør at prosjektet blir dyrere enn først antatt. I tillegg er det avdekket asbest i deler av skolebygningene som det også er kostbart å håndtere.

– Vi har fremmet forslag til finansutvalget om å øke bevilgningene til Måløy videregående skule slik at vi kan gjennomføre utbyggingen i tråd med de planene vi har lagt sammen med skolen, sier Rosenlund.

Ekstrabevilgningen på 21 millioner kroner gikk enstemmig gjennom finansutvalget i fylkeskommunen nylig, men fylkestinget tar den endelige avgjørelsen i desember.

– Om vi mot formodning ikke får pengene og de vedtar rammen på 66 millioner rykker vi tilbake til start. Da blir ikke rehabiliteringen så omfattende som vi hadde tenkt, sier Rosenlund, som forklarer at det ikke er uvanlig at man må justere rammene i slike byggeprosjekt.

– Disse byggene er fra 1970- og 80-tallet (1975 og 1986, journ.anm.) og selv om vi kontinuerlig driver vedlikehold av byggene er de nå utdatert.

Overtar modulskolen?

Byggearbeidet ved Måløy videregående skule skal etter planen starte til sommeren og vil pågå i halvannet år. I januar 2020 skal de nye fløyene tas i bruk for første gang.

I de to blokkene går det rundt 160 elever. Når rehabiliteringsarbeidet nå trolig blir langt mer omfattende enn først anslått, innebærer det at byggene ikke kan brukes i byggeperioden.

– Det er korrekt, og det er en akilleshæl for prosjektet. Nå er vi avhengige av å leie skoleareal andre steder, sier Rosenlund.

Fylkeskommunen er derfor i dialog med kommunen om å leie modulbygget som Vågsøy ungdomsskole skal benytte fram til den nye ungdomsskolen står klar ved årsskiftet.

I 2015 inngikk derimot kommunen et forlik med eieren av nabotomta om at modulbygget skal fjernes «innen tre måneder etter at nytt skoleanlegg er tatt i bruk ...» Den nye ungdomsskolen åpnes i januar 2018.

– Vi er veldig interessert i å videreutvikle Måløy videregående skule og modulbygget er en viktig brikke i det. Vi håper inderlig at kommunen kan ha bygget stående. Om det ikke går kan det skape problemer for prosjektet i sin helhet, sier Jan Tore Rosenlund.

Å selge modulbygget til fylkeskommunen for så å flytte det til området rundt den maritime avdelingen til Måløy vidaregåande skule nevnes som en mulig løsning av Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite. Det anser derimot fylkeskommunens bygg- og eiendomssjef som lite aktuelt.

– Vi utreder nå en del tiltak på den maritime avdelingen, men det er på langt nær av et slikt omfang som den riggen representerer. Det blir altfor mye areal, sier Rosenlund.

Fylkeskommunen er samtidig i dialog med kommunen og Skavøypoll idrettslag om å lage en gangveg fra den maritime avdelingen til kantinebygget via Skavøypoll stadion. Det er bevilget knappe 2 millioner kroner til dette prosjektet.