Vi har spurt de 27 kommunestyremedlemmene i Vågsøy kommune følgende spørsmål:

1. Gjør sammenslåingen til Kinn det mer eller mindre aktuelt for deg å være listekandidat til kommunestyrevalget i 2019 enn om Vågsøy var en egen kommune?

2. Vil du være listekandidat til kommunestyrevalget for Kinn kommune i 2019?

Morten Hagen (H)

1. Sammenslåingen endrer ikke mitt ståsted. Jeg har sagt at jeg stiller uansett resultat.

2. Ja

Anett Berg (H)

1. Det gjør det mer aktuelt.

2. Ja

Kristian Skibenes (H)

1. Rent politisk blir det mer interessant å være politiker i en større kommune.

2. Vet ikke

Rolf Domstein (H)

1. Mindre

2. Nei

Kjell Gunnar Tennebø (H)

1. Mindre aktuelt

2. Nei

Paul-Inge Angelshaug (H)

1. Mindre aktuelt (dersom jeg skulle ha vurdert å stille)

2. Nei

Ørjan Kvalheim (H)

1. Mer aktuelt. Jeg tror det blir ekstra interessant å være politiker i den nye kommunen.

2. Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg skal gå for en ny periode.

Amund Gotteberg (H)

1. Vet ikke

2. Vet ikke

Kristin Maurstad (Ap)

1. Jeg kan ikke stille på grunn av grensejusteringen.

2. Nei

Maurstad bekrefter overfor Fjordenes Tidende at hun heller ikke kommer til å være kandidat til Stad kommunestyre.

Frode Kupen (Ap)

1. Det gjør det absolutt mer aktuelt.

2. Jeg vet ikke

Leif Magne Gil (Ap)

1. Sammenslåingen til Kinn er en forutsetning for at jeg er kandidat.

2. Ja

Tove Lill Refvik Volle (Ap)

1. Mer

2. Ja

Jostein Mykland (Ap)

1. Mindre aktuelt

2. Nei

Nils Myklebust (Sp)

1. Helt uaktuelt i Kinn. Dersom Vågsøy alene; kanskje.

2. Nei

Betty Hessevik (Sp)

1. Mindre/ikke aktuelt

2. Nei

Asgeir Solheim (Sp)

1. Mindre aktuelt

2. Nei

Reiel Fagerlid (Sp)

1. Uaktuelt, jeg stiller ikke i Kinn.

2. Nei

Edvard Iversen (V)

1. og 2. Jeg skal svare Kinn Venstre før jeg svarer noen andre.

Mona Alvestad (V)

1. Ingen forskjell

2. Vet ikke

Daniel Gangeskar (V)

1. Sammenslåingen til Kinn gjør det absolutt mer aktuelt for meg å være med videre i politikken.

2. Ja, uten tvil.

Hogne Bleie (Frp)

1. Jeg blir ikke valgbar i Kinn, da jeg bor på Bryggja, men allerede før grensejusteringen sa jeg fra om at jeg på grunn av jobb og tidsbruk absolutt ikke ville få anledning til å drive politikk i Kinn.

2. Jeg stiller trolig til kommunestyrevalget for Stad Frp.

Sølvi Grov (Frp)

1. Det er ingen forskjell. Bare mer spennende.

2. Jeg kan ikke svare på noe som ikke er bestemt ennå.

Einar O. Midtbø (TVL)

1. Det er uaktuelt i Kinn.

2. Nei. Jeg har ikke registrert noen i tverrpolitisk liste som vil være politikere i Kinn. I Vågsøy er svaret motsatt.

Even Halsør (TVL)

1. Sammenslåingen til Kinn gjør det helt uaktuelt å være kandidat til kommunestyrevalget i 2019.

2. Nei

John Inge Refvik (KrF)

1. Det blir mindre aktuelt å stille til valg om Kinn blir realisert.

2. Vet ikke ennå

Geir Oldeide (Rødt)

1. Mindre

2. Vet ikke

** Kommunestyrerepresentant Roger B. Silden (Ap) har ikke besvart våre henvendelser.

** Følgende av dagens kommunestyrerepresentanter i Vågsøy bor på Bryggja, og vil ikke være valgbare til Kinn kommunestyre i 2019 som en følge av grensejusteringen: Kristin Maurstad (Ap), Betty Hessevik (Sp), Reiel Fagerlid (Sp), Einar O. Midtbø (TVL) og Hogne Bleie (Frp).