Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner i erstatning og renter – ti år etter investeringsskandalen.

Det er E24 som melder saken.

Dommen falt i Oslo tingrett mandag.

AIG må ifølge dommen betale 50 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket Terra Securities i 2008. Terra-Gruppen hadde tegnet styreansvarsforsikring hos AIG.

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført, skriver E24.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i den 48 sider lange dommen.

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saken på vegne av de åtte kommunene. Dette utgjør nærmere 5 millioner kroner.

Mest til Bremanger

Hvis fordelingen gjøres som i tilsvarende tidligere saker, blir erstatning og forsinkelsesrenter delt som følger:

Hattfjelldal 8,9 millioner kroner

Hemnes 8,4 millioner kroner

Narvik 13,2 millioner kroner

Rana 14,9 millioner kroner

Bremanger 17,2 millioner kroner

Haugesund 12,7 millioner kroner

Kvinesdal 7,1 millioner kroner

Vik 10,4 millioner kroner.

Ifølge E24 opplyser Rana kommune dette i en pressemelding mandag.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities.