– Vi har no registrert aktivitetar frå personar med tilknyting til Foxtrot-nettverket i seks politidistrikt. Det er også andre svenske organiserte kriminelle som gjer tenester for norske kriminelle i Noreg. Vi må vere merksame på at terskelen for å etablere seg i Noreg blir lågare, seier Kripos-sjef Kristin Kvigne til NRK.

Noreg har i alt tolv politidistrikt.

Mange av drapa og bombeangrepa i det kriminelle miljøet i Sverige den siste tida blir knytte til Foxtrot-nettverket.

Det er grunn til å tru at Foxtrot-nettverket blir styrt av Rawa Majid, som oppheld seg i Tyrkia. Kvigne seier at situasjonen i Sverige på dette området ikkje er heilt ulik han i Noreg.

– Situasjonen i Noreg er tilsvarande han i Noreg, med at vi har bakmenn som sit i utlandet og styrer den organiserte kriminaliteten i stor grad. Medan bakmennene i Sverige sit i Tyrkia, sit bakmennene våre i Marokko, seier ho.

Kripos-sjefen seier at desse har dobbelt statsborgarskap, og at dei derfor ikkje kan arresterast av norsk politi sjølv om dei er etterlyste internasjonalt.

(©NPK)