Sakliste:

Orienteringar:

 • Årsresultat – nokre viktige indikatorar, prinsipp for rammer for ny økonomiplan

 • Helse og velferd, samfunn, kultur og miljø og oppvekst orienterer om – Resultat tenesteområda – Status og utfordringar for rammerevisjon i juni – Utval økonomi og kvalitetsindikatorar – Arbeid med kvalitet i tenestene

 • Arbeid med oppdaterte folketalsprognose – Strategi og samordning

 • Presentasjon frå Ungdom og Fritid om ungdomsmedverknad – Ungdommens kommunestyre

 • NoMil

Saker:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Alkoholpolitiske retningsliner for perioden 2024 – 2028

 • Skjenkeløyve – Havfruen AS- Kraftstasjonen – 2020–2024

 • Kvalitetsmelding for grunnskulen i Kinn skuleåret 2023–24

 • Lovlegkontroll – kommunestyresak 021/24

 • Val av medlemmer til sakkunnig nemnd og overtakstnemnd for eigedomsskatt 2023 – 2027 – Retting av feil val

 • Spørsmål

 • Spørsmål til kommunestyret – 09.04.2024 – Intensjonsavtale sal av kai G-området

 • Interpellasjonar

 • Interpellasjon til kommunestyret – 09.04.2024 – Kjernekraft, løysing på framtidas energibehov?

 • Interpellasjon til kommunestyret – 09.04.2024 – Uteområde Florø barneskole

 • Interpellasjon til kommunestyret – 09.04.2024 – Bygningar til forfall i Måløy og Flora sentrum

 • Interpellasjon til kommunestyret – 09.04.2024 – Etablering av nærvarmeanlegg

 • Interpellasjon til kommunestyret – 09.04.2024 – Sanksjonar Israel