Vindtavlene og bommen virker igjen etter at dei blei ramma av straumbrot og teknisk feil tidlegare søndag.

Brua opna igjen etter ei lita stund, men ein må rekne med at den vil bli stengt i periodar på grunn av vinden. Men då er ein tilbake til vanleg situasjon og ein kan følge med på vindappen og webkamera for å sjå kor tid brua er open eller stengd.

Vinden påverkar også Kystvegekspressen.

– Kystvegeksressen Måløy - Florø, anløp Smørhamn blir kansellert på grunn av vêrforhold på avgangen søndag ettermiddag frå Florø, opplyser Fjord1 klokka 14.10 søndag.