Statens Havarikommisjon for Transport arbeider nå med å finne ut av hva som skjedde under ulykken i Skatestraumtunnelen 15. juli.

Foreløpig har det ikke blitt foretatt noen vitneavhør, men havariinspektør Martin Visnes forteller at de har fått inn en del opplysninger de kommer til å følge opp i tiden fremover. Han kan ikke kommentere detaljene ennå.

– På grunn av ferietid kommer vi nok ikke skikkelig i gang med dette arbeidet før i slutten av august, sier Visnes.

Havarikommisjonen har også tatt inn flere deler av hengeren til sjekk.

Rapporten på ulykken må leveres til Samferdselsdepartementet i løpet av de neste 12 månedene.