Anlegget og bygget vert offisielt opna i kommunestyret i Eid 21. juni, men allereie denne veka har innbyggjarane i Eidsdalen og på Nordfjordeid som er knytt til anlegget kunne gle seg over nytt og friskt vatn i kranane, skriv Eid kommune på si nettside.

Det nye vassverket, Nordfjord vassverk, er eit stort prosjekt det har vore jobbe med i mange år. Anlegget har totalt kosta 79 millionar kroner og av dette er 15 millionar knytt til avløp. Mogrenda kloakkreinseanlegg er lagt ned og alle kloakk går no til reinseanlegget på Mehl.

Nordfjordeid vassverk er om kort tid ferdigstilt. Ei vellukka prøvedrift gjer at Eid kommune allereie no kan pumpe ut nytt drikkevatn med full forsyning frå Hornindalsvatnet til alle abonnentane. Leidninga frå det gamle bassenget på Fossane inn til høgdebassenget ved Myklebustsætra er no stengt av og pumpeanlegget ved høgdebassenget i Hogaåsen er starta opp slik at vatn frå Hornindalsvatnet vert overført til Myklebustsætra.

Den store skilnaden frå Fossevatnet og vatn frå Hornindalsvatnet er at drikkevatnet er klorfritt, skriv kommunen.