Saklisten

Godkjenning av innkalling og sakliste: 57:30

Orientering fra Pasient- og brukerombod i Sogn og Fjordane: 01:00:00

Godkjenning av møteprotokoll: 01:19:40

Referatsaker: 01:22:45

Søknad om samanslåing mellom Flora og Vågsøy kommunar: 01:32:50

Uttale til krav om grensejustering Bryggja: 04:40:45

Dispensasjon fra reguleringsplan for utviding av parkering i friluftsområde på gbnr. 107/71: 04:46:40

Krav om lovlighetskontroll - K.sak. 3/17 del 3 - Ekstraløyvind soknerådet: 04:53:10

Omlegging kommunalt fibernett og sluttfinansiering fellesfiber Nordfjord: 05:01:30

Veikryss gate 5-6 utvidelse forbindelse med utbygging av Amonda: 05:02:20

Fritak fra politisk verv - leder i rådet for funksjonshemmede: 05:06:20

Fritak fra politiske verv - medlem av kommunestyret og formannskapet: 05:08:35

NB! Behandlingen av sak 017/17 Kystvegen Måløy-Florø - uttale til traseval er ikke en del av videoen som Vågsøy kommune har publisert. Det var for øvrig ingen diskusjon i denne saken.