Geir Vinsand jobber for NIVI Analyse og har bakgrunn som ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han har tidligere arbeidet som konsulent og gruppeleder i AGENDA i perioden 2000-2006. Han har erfaring med kvantitative undersøkelser og konsulentoppdrag fra Opinion AS og var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-95, blant annet som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen.

Vindsand har også arbeidet med utredningsoppgaver i Næringsdepartementet og vært oppdragsforsker i Gruppen for Ressursstudier på 1980-tallet. Hans viktigste arbeidsområder i NIVI Analyse er:

  • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid

  • Utvikling og implementering av nye samarbeids- og kommunemodeller

  • Evalueringer av reformer og ulike typer omstillinger

  • Omdømme- og brukerundersøkelser

  • Samfunnssikkerhet og beredskap

Kilde: NIVI Analyse

Les mer om møtene i Flora her (+):