– Det er ikke noe dramatikk rundt dette. Det er statsbudsjettet for 2019 som blir viktig for Stad skipstunnel, påpeker Randi Paulsen Humborstad, prosjektleder for Stad skipstunnel. Hun hadde heller ikke forventet at Stad skipstunnel skulle bli en del av det foreslåtte statsbudsjettet for 2018, som regjeringen la fram torsdag.

Er i rute

Det er først i 2019 at statsbudsjettet blir avgjørende for samferdselsprosjektet, som er ventet å koste rundt 2,7 milliarder kroner.

– Det bør være med midler til skipstunnelen i 2019, sier Paulsen Humborstad.

Før den tid er det KS2-rapporten og investeringsbeslutningen fra Stortinget som blir viktige for skipstunnelen, ifølge prosjektlederen.

Hun understreker at det viktigste for 2018 er at Kystverket er i rute med sin planlegging av prosjektet, og Paulsen Humborstad bekrefter at alt ligger til rette for at byggingen av skipstunnelen kan starte i 2019 eller 2020, dersom midlene fra staten kommer.

– Kystverket har de midlene de trenger til den videre prosessen, understreker hun.

I forbindelse med vårens fremlegging av Nasjonal Transportplan (NTP) kom det fram at Stad skipstunnel er inne med midler i første planperiode.

Det betyr at rundt 1,5 milliarder kroner ligge inne for samferdselsprosjektet i perioden 2018–2023.

Forventninger til 2019

Ordfører i Selje kommune, Stein Robert Osdal (KrF), er heller ikke overrasket over at skipstunnelen ikke er en del av statsbudsjettet for neste år.

– 2018 er et «mellomår». Det er ikke før i 2019 at vi kan forvente anleggsmidler. Jeg regner med at Kystverket har de midlene som skal til for å holde progresjonen i planleggingen oppe, sier ordføreren.

kilde: kystverket