Bremanger kommune er registrert i Robek-registeret og Fylkesmannen skal føre kontroll og godkjenne budsjett og låneopptak.

Kommunen får frist til 1. juni til å handsame og vedta budsjett- og økonomiplan i 2018 – 2021 i samsvar med kommunelova.

Godkjenning av låneopptak for 2018 vert handsama når budsjett og økonomiplan er godkjent.