– Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Forskning og innovasjon kan få frem nye ideer og løsninger. Det kan bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

Summen Forskningsrådet lyser ut er rekordstor, over 1 milliard kroner. Alle bedrifter kan søke, og de bestemmer i hovedsak selv hva de vil forske på. Totalt har regjeringen styrket forskning og innovasjon med over 3 milliarder kroner siden 2013. Dette er inkludert Skattefunn-ordningen.

– Norske bedrifter kjemper i krevende verdensmesterskap hver dag. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å møte konkurransen. Jeg håper at flest mulig bedrifter nå benytter seg av muligheten til å søke, sier Mæland.