Det opplyste Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) i det ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag.

– Mange vil oppleve at vi strekker oss svært langt for å få til en kommunesammenslåing. Vi føler vi har kommet Vågsøy veldig i møte og litt til.

Floras forslag til ny tekst er i punkt 3, som omhandler kommunesenterfunksjonen, er:

Flora og Måløy skal ha delt kommunesenterfunksjon. Tallet på administrative arbeidsplasser/Rådhusfunksjoner i Måløy og Florø skal forholdsmessig være som før sammenslåingen.

Organisering av havn og næringsarbeid skal skje på en måte som sikrer på helhetlig samordning og satsing på komparative fortrinn i alle deler av kommunen. Et eksempel er fiskeriaktiviteten i Måløy og petroleum i Florø.

I Måløy skal det etableres kompetansemiljø til felles utvikling av mellom annet samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, fornybar energi, klima og IKT.

Den opprinnelige teksten i punkt 3 var som følger:

3. Kommunesenter

Kommunesenteret blir lagt til Florø. Der skal også det strategiske avgjerdsnivået vere med:

- Ordførar

- Rådmann

- Assisterande rådmann

- Kommunalsjefar

- Fagstabar I fagstabane inngår økonomi – og løn, personal og organisasjon; kvalitet – og utvikling, informasjon, innkjøp, kommuneadvokat og controller.

Den strategiske leiinga skal vere til stades og ha kontorplassar i kommunedelsenteret.

Talet på administrative arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i kommunedelsenteret i Måløy skal forholdsmessig vere som før samanslåinga. I Måløy skal det etablerast kompetansemiljø til felles utvikling av mellom anna på samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar og næringslivet, fornybar energi og klima og IKT.

Det skal vere kommunale servicefunksjonar i Måløy der innbyggarane skal få tenester utan å måtte reise til kommunesenteret.

I kommunedelsenter skal det vere faste medarbeidarar på rådgjevarnivå for mellom anna oppvekst og helsefag.

 Den same modellen vert lagt til grunn og vil gjelde for Bremanger/Svelgen om dei kjem til seinare.

Organisering av hamn og næringsarbeidet skal skje på ein måte som sikrar både heilskapleg samordning og satsing på komparative fortrinn i alle delar av kommunen. Eit døme er fiskeriaktiviteten i Vågsøy og petroleum/oppdrett i Flora.

Følg Kinn-debatten i kommunestyret i Vågsøy fra klokken 12.00 her.