På ettermiddagen blir det kolonnekøyring medan Statens vegvesen riggar til og førebur øvinga. Sjølve øvinga finn stad like etter dette og varar i 1,5 timar på tidleg kveld. I dette tidsrommet blir tunnelen stengd. Det blir også kolonnekøyring medan ein riggar ned og ryddar opp etter øvinga. Etter dette går trafikken som normalt igjen. – Øvinga skjer i samarbeid med Vegtrafikksentralen, Kinn brann og redning, politi og helse, opplyser Statens vegvesen.