Kommunen som eigar gjennomfører årleg vedlikehald.

I eit brev til kommunen skriv Fylkesmannen at kaia er avgjerande for å kunne ta vare på verneområdet med kulturminne, og for at folk skal kunne kome i land og besøke området.