Utover kvelden vil du få intervju med dei ulike partia sine toppkandidatar, sjå innslag med ulike personar frå heile Stad kommune og det blir sjølvsagt resultatbørs.