UDI avlyste i dag seks regionale konkurranser for å skaffe 600 nye mottaksplasser for enslige mindreårige. Bremanger var blant tilbyderne med 40 plasser i gamle Svelgen Bu- og servicesenter.

- Gitt de lave ankomstene av asylsøkere, avsluttet UDI fredag 20. mai konkurranser for å skaffe nye, ordinære mottak i tre regioner. Region vest tildelte imidlertid fem kontrakter, som til sammen utgjør 830 plasser. Av samme grunn har UDI 23. mai besluttet å avlyse de seks regionale konkurransene for å skaffe 600 nye mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere, skriver UDI i en pressemelding mandag.

UDI Regionkontor Vest fikk inn elleve søknader om EM-mottak på følgende steder:

   Tilbyder                        Kommune                          Plasser

1.            Norsk Folkehjelp              Høyanger                            40

2.            Norsk Folkehjelp              Radøy                                 40

3.            Norsk Folkehjelp              Bremanger                          40

4.            Hero Norge AS                Lærdal                                 40

5.            Hero Norge AS                Randaberg                           40

6.            Orange Helse AS              Bergen                                40

7.            2nd Home AS US             Sandnes                              42

8.            Abri Vekst AS                   Sandnes                              40

9.            Abri Vekst AS                   Stavanger                           35

10.          Lopex Mottak AS             Aurland                               40

11.          Auxiliis Ung AS                 Stavanger                           28

Tildeling av kontrakter skulle etter planen skje 8. juni, men nå blir det altså ingenting av disse anbudskonkurransene.