– Kurset er etter kvart blitt eit godt innarbeida kurs med godt renomme. Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt er vertskap, medan kursgjennomføringa og det pedagogiske ansvaret lgg hos Sivilforsvaret, skriv distriktssjef Stein Morten Rønningen i Sogn og fjordane sivilforsvarsdistrikt.

Den store øvingsdagen blir torsdag. Det vil då bli gjennomført to øvingar, mest truleg i Breisvortunnelen ved Hornindalsvatnet og ved Eid vidaregåande skule.