Til sammen var det 87 mindre alvorlige narkotikasaker i 2016, mens det i 2015 var 105 tilsvarende saker og én alvorlig narkotikasak. I 2014 hadde politiet 135 narkotikasaker.

Regionlensmann Tormod Hvattum.

– Dette går i bølgedaler, sier Hvattum.

Regionlensmannen utelukker ikke at tallet for 2016 kunne vært høyere dersom politiet hadde prioritert flere aksjoner mot narkotikamiljøet.

– Tallet kunne helt sikkert ha vært høyere. Det avhenger av ressurser og prioriteringene våre.

– Da blir andre ting nedprioritert, understreker han.

I 2017 har imidlertid politiet starta med større aktivitet mot narkotikamiljøet, noe som blant annet førte til beslaget i Måløy og Stryn.

– Vi vil holde trykket oppe i slike saker, men må hele tiden veie det mot andre saker.

– Det er litt vanskelig å sammenligne med 2015 fordi den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015, og der får en del straffebud andre betegnelser. Blant annet er begrepet forseelser borte, sier regionlensmann Tormod Hvattum.

– Det har vært en veldig spesiell sak, som har krevd mye ressurser fra hele regionen, sier Hvattum.

Politiets prioriteringer

Hvattum forteller at Nordfjord-politiet har en klar strategi på hva slags type saker de prioriterer.

Hvattum sier politireformen ikke påvirker polititjenestene. Han viser derimot igjen til brannen på Selje Hotel som et eksempel på noe som har tatt opp mye av politiets ressurser.

– Hele driftsenheten i Nordfjord, i tillegg til de andre vi samarbeider med, har jobbet med denne saka.