Smarthus er rådet Vidar Furnes fra LocalHost gir alle som ønsker å bli boende hjemme lengst mulig. – En trenger ikke være syk eller gammel for å forberede seg. Dette er noe alle som pusser opp huset sitt bør tenke på, sier han.

Tirsdag 31. oktober er markedsdirektør Vidar Furnes en av flere foredragsholdere når Vågsøy kommune inviterer til temadag for årets 70-åringer om hvordan man kan tilrettelegge for en god alderdom i eget hus.

– Veldig mange får skrekken når de hører smarthus og tror de må kunne utrolig masse teknologi. Men det er automatikk som gjør det enkelt. Du kan slå av lyset i hele huset med én bryter når du skal ut, lyset kan slå seg på om røykvarsleren går. Om gulvet merker føtter, kan lyset på soverommet slå seg på, forklarer han.

Furnes mener alle, ikke bare de som fyller 70 i år, kan ha godt av å tenke annerledes når en pusser opp eller bytter hus.

– Det handler bare om å være bevisst og gjøre enkle grep, for mye mer enn en tror er enkelt tilgjengelig, stabilt og utprøvd. Om en tenker smart under oppussing, er ting allerede tilrettelagt. Og en trenger ikke bruke en formue heller.

Smarthusteknologi knytter seg også inn i brannsikring.

– Vi har praktiske ting som smartvarslere og komfyrvakter, men på temadagen vil vi også snakke om brannøvelser, slokkingsapparat, gode råd om hvordan man slokker, sier visebrannsjef John Inge Henden.

Gode råd

Det er en kjensgjerning at det blir flere og flere eldre, og om alle blir pleietrengende vil det ikke være nok hender i omsorgen. Berit Skavøypoll, som er en av kommunens to konsulenter i fagteam pleie og omsorg, forklarer at det er i tråd med nasjonale føringer at en skal forebygge helseplager og jobbe for å få folk i aktivitet. Om Vågsøy kommune kan hjelpe med tilrettelegging slik at alle kan bo hjemme noen år lenger i eget hjem enn de ellers ville ha gjort, vil de selv få et rikere liv mens kommunen vil spare mye penger.

31. oktober får en høre flere gode råd til hvordan en kan oppnå dette.

– Vi vil gjerne være en informasjonskanal, og på temadagen vil vi blant annet snakke om hvordan det er være frivillig eller dra nytte av frivillige, brannsikkerhet- og forebygging, folkehelse, trening, utfordringer med hørsel og alle aktivitetene det er mulig å være med på. Alle viktige tema for å nå målet – at en skal kunne bo hjemme lengst mulig, sier ergoterapeut Hilde Barmen.

Selv skal hun snakke om fall, hjelpemiddel og hukommelse.

– Vi vil komme tidlig inn med gode råd slik at en kan gjøre gode valg. Det kan være enkle grep som brede dører, god belysning og teppefrie golv. Folk må forberede seg på framtiden og ta ansvar for egen bolig.

– Men er man så veldig gammel når man er 70 år?

– Nei, slett ikke. Dette er jo egentlig noe som angår alle, men det kan være lurt å begynne å planlegge i god tid. I andre kommuner har en valgt 77 år som alder, noen har valgt 80. Vi tror at det for de fleste vil være lettere å skifte bolig eller gjøre andre endringer når de er i 70-åra, enn når de er over 80, sier Anne-Lin Kvalheim, som også er fagteamkonsulent.

På temadagen, som arrangeres på Rådhuset i Måløy, vil det også bli servert lunsj. Kommunen ønsker derfor påmelding innen 25. oktober.

Disse foredragsholderne deltar på temadagen:

Jeanett Jensen, kommunalsjef pleie og omsorg

Ørjan Kvalheim, leder helse- og omsorgsutvalget

Birte Sandal, folkehelsekoordinator

Siv Anett Kupen, Frivillgsentralen

Rita Andal, Seniorakademiet

Karine Smelror, Hørsellaget

Torill Eide Tennebø, Måløy Treningssenter

Vidar Furnes, LocalHost

John Inge Henden, Vågsøy brann og redning

Hilde Barmen, ergoterapeut