Hendinga har skjedd i Ole Aaserudsgata i Florø.

– Det har vore røykutvikling i ein trafostasjon, opplyser 110 Vest, og fortel like etterpå at brannvesenet er framme.

– Det var røykutvikling frå eit sikringsskap. Brannmannskapa har starta ventilering.