Det er Vegtrafikksentralen Vest som melder dette.

– Tunnelen er stengt på grunn av steiner i veien. Et vogntog har hatt kontakt med tunnelvegg og -tak, opplyser vakthavende.

Vogntoget er nå ute av tunnelen, men det trengs litt arbeid for å få den åpnet igjen.

– Entreprenør er på veg, sier vakthavende.

Klokka 15.26 var tunnelen åpen igjen, og det er fri ferdsel.