Ny riksveg 15 med arm til Geiranger ligg no inne i porteføljen til Statens vegvesen, og det er svært viktig at dette no blir verande i Stortingsmeldinga til neste Nasjonal Transportplan (NTP), meinte grupperinga.

Statens vegvesen la i møtet fram oppdatert status for ulike prosjekt for strekninga rv. 15 Måløy-Otta, og Gode Vegar la fram sine oversikter over kva som er gjort til no.

Det er no einigheit om at ein skal jobbe for å få planleggingsmidlar inn på komande statsbudsjett. Dette må til for å kome i posisjon på komande NTP som blir lagt fram våren 2024, meinte gruppa, og det var ei utolmodig gruppe som forventar handling og reelle midlar til vidare arbeid.

Foto: Bengt Flaten/Fjordingen

– No har vi venta lenge nok, og vi har nok argument for å bygge denne strekninga, seier Stein Aam, avtroppande Ørsta-ordførar.

– No er tolmodet brukt opp, seier Sonja Øvre-Flo, fylkestingsrepresentant i Vestland.

– Tre fylkeskommunar og til saman tjue kommunar langs ruta er samde om at dette prosjektet er svært nyttig og at det må prioriterast, seier Per Kjøllesdal, leiar i Vegforum rv. 15 og ordførar i Stryn.

Kristin Maurstad representerte Kinn kommune og ordførar Gunnar Silden (V) var på plass for Stad kommune.