Sogn og Fjordane ligger på 6. plass i Norge i lederlønninger. Fylkets ledere tjener i snitt 690.500 kroner i året.

Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3.100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

– Mens en mellomleder i Sogn og Fjordane i snitt tjener 690.500 kroner før skatt, kan kolleger i Hordaland glede seg over en snittlønn på 729.300 kroner. I Møre og Romsdal ligger lederlønnen på 693.900 kroner, heter det i pressemeldingen.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.

Kraftig lønnsbyks

Etter to år med lav oljepris gjør nå norske lederlønninger et kraftig byks for å ta igjen det tapte.

Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2016.

I snitt tjener en norsk mellomleder 689.200 kroner, en lønnsvekst på 10,4 prosent fra året før.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen.

– Dette reflekterer tillegg for ubekvem arbeidstid, bosted langt fra hjemmet og lignende. Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.

Så mye tjener ledere per fylke:

1. Rogaland – 817.300

2. Oslo – 740.500

3. Hordaland - 729.300

4. Vest-Agder – 705.200

5. Møre og Romsdal – 693.900

6. Sogn og Fjordane – 690.500

7. Akershus – 671.500

8. Sør-Trøndelag – 667.500

9. Nord-Trøndelag – 637.800

10. Vestfold – 632.100

11. Telemark – 603.600

12. Finnmark – 601.500

13. Troms – 601.400

14. Buskerud – 590.700

15. Nordland – 585.500

16. Aust-Agder – 584.600

17. Østfold – 581.300

18. Hedmark – 546.400

19. Oppland – 505.800

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2016 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne.)