Det kommer fram i en pressemelding.

– Det er et viktig mål for oss å gjøre ventetiden så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. Derfor er jeg veldig glad for at vi lykkes med å kutte ned på ventetidene. De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mer penger, større frihet og tydeligere krav

Han mener også at styrkede pasientrettigheter og nye måter å jobbe på har vært med på å redusere ventetidene.

– Sykehusene har også fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, sier Bent Høie.

Regjeringens mål har vært å få den gjennomsnittlige ventetiden under 65 dager. Nå er dette målet nådd. I fjor var gjennomsnittlig ventetid ved sykehusene 60 dager.

Får utredning og behandling raskere

Trenden med fallende ventetider bekreftes også av et annet ventetidsmål: Ventetiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset, til pasienten har gjennomført en behandling eller utredning, ble redusert med sju dager fra 2013 til 2015.

Andelen fristbrudd var 1,4 prosent i 2016. Dette er en nedgang på 2,4 prosentpoeng sammenliknet med året før.

Færre i sykehuskø

Det var 24 000 færre som ventet på helsehjelp ved utgangen av fjoråret, sammenlignet med året før.

– Det er fremdeles for mange som venter for lenge på utredning og behandling. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kutte ventetidene ytterligere. Vi har fra 2017 innført en ny indikator der vi måler om sykehusene holder avtalene som de har gjort med pasientene, sier Bent Høie.