Ordfører Kristin Maurstad registrerer at det stilles spørsmål ved fordelingen av taletid på folkemøtet om Kinn som Vågsøy kommune arrangerer i Samfunnshallen onsdag 30. mai.

Aksjonen Nei til Kinn mener at det ikke er riktig fordeling av tid ettersom prosjektrådmann Terje Heggheim får 20 minutts taletid før både ja- og nei-siden får 30 minutter hver til disposisjon. Nei til Kinn regner Heggheim inn i ja-siden, og summerer dette til å bli 50 minutt til ja-siden og 30 til nei-siden.

- Terje Heggheim er en del av administrasjonen, han er ikke politiker. En er nødt å skille mellom det og oppfølgingen av et politisk vedtak om å arrangere folkemøte før folkeavstemningen. Det har blitt bedt om informasjon, spesielt fra nei-siden, og det er derfor prosjektrådmannen nå har fått 15-20 minutt til å legge fram den etterspurte informasjonen. Deretter får nei-siden og ja-siden lik taletid, 30 minutter på hver, som de kan disponere som de vil, sier ordføreren.

Om hvilke spørsmål det skal informeres om på folkemøtet onsdag sier hun:

- Dette møtet er jo oppfølgingen av vedtaket av 1. februar om folkeavstemning der vi bestemte at det skulle være et folkemøte før avstemningen. Her skulle organiseringen av Kinn avklares, de økonomiske forutsetningene, så langt det lar seg gjøre, og tolkningen av delt kommunesenter forklares. Dette stod i punkt 3. Så det vi nå gjør, er det Nei til Kinn ber om. Vi arranger folkemøte som ønsket, og prøver å gi dem informasjonen de har etterlyst.

Møtet blir førstkommende onsdag i Samfunnshallen.

- Jeg kaller det egentlig et informasjonsmøte. Her vil en redegjøre for det som er avklart så langt, og så vil både ja- og nei-siden få få komme til orde, før det blir åpnet opp for spørsmål fra salen, sier Kristin Maurstad.

Kåre Furnes er hentet inn som møteleder.

- Dette var etter forslag fra varaordfører, sier Maurstad.

Det blir også informasjonsmøter for ungdom dagen etter, både på Vågsøy ungdomsskole (10. klasse) og Måløy vidaregåande skule.