Personer som har vært involvert i ulykken i Skatestraumtunnelen har i dag fått tilbud om støtte fra psykososialt kriseteam i Bremanger kommune.

Det er satt opp to kriseteam i kommunen; ett på Hauge legekontor og ett på rådhuset i Svelgen.

- Hittil har det har ikke vært pågang her i Svelgen. Og sist jeg snakket med de på Hauge, hadde det heller ikke vært pågang der, sier rådmann og beredskapskoordinator Tom Joensen.

Han er takknemmelig for at ingen personer ble alvorlig skadd under de dramatiske hendelsene.

- Det er det verste scenarioet vi kan tenke oss, at en hendelse som dette skjer i en tunnel. Jeg tenkte det verste med en gang jeg fikk meldingen om ulykken, forteller Joensen.

Har ordnet legevakt

I tiden fremover vil han arbeide for å sikre den kommunale driften i ytre Bremanger, ettersom Skatestraumtunnelen vil bli stengt på ubestemt tid.

- Nå må vi se på hvordan vi skal håndtere dette, med tanke på beredskap og den daglige driften. Hittil har vi ordnet det slik at det er leger på plass både i ytre og indre deler av kommunen. Vi må fortsette å sikre at vi har tilgengelige ressurser på begge sider av tunnelen, sier Joensen.

Rådmannen roser nødetatene for deres innsats i dag.

- De har gjort en utmerket jobb, igjen. Jeg kan bare forestille meg hvor krevende en slik situasjon er, men vi har gode redningsmannskaper her, og det har de vist flere ganger den siste tiden, sier Joensen og viser blant annet til brannen i Svelgen i våres.

Nytt ferjesamband

Kommunen har også satt opp en midlertidig ferjeforbindelse mellom Smørhamn og Kjelkenes.

- Vi har også en dialog med vegvesenet, fylkeskommunen, Helse Førde og ambulansetjenesten, slik at vi kan planlegge beredskapen i denne midlertidige fasen.

Han har ingen formening om hvor lang tid det vil ta før tunnelen gjenåpnes.

- Men det vil nok vedvare en god stund fremover, legger Joensen til.