Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo var onsdag gjesteredaktør i Nettavisen. Å ha gjesteredaktører er tradisjon i avisen når kommune- og fylkestingsvalg er like rundt hjørnet. Som gjesteredaktør får de være med å bestemme ett eller flere temaer avisen skal fokusere på den aktuelle dagen. De kan komme med innspill til vinklinger og kilder, men får ikke påvirke det endelige resultatet.

– De skriver også dagens «gjesteleder», de blir grillet om aktuelle politiske saker i studio, og får svare på spørsmål fra Nettavisens lesere. Men våre utvalgte gjesteredaktører er ikke bare politikere, og for å få fram litt andre sider ved den enkelte, har de svart på et knippe ymse spørsmål, skriver Nettavisen.

Det er på ett av disse spørsmålene kommer Bjørlo med det som er hans mest kontroversielle standpunkt:

– At Stortinget må manne/kvinne seg opp og bestemme at tallet kommuner skal kuttes fra 360 til cirka 100, og kutte minst en tredjedel av alt statlig byråkrati. Vi sløser vekk enormt med penger og folk på å blåse opp et stadig større byråkrati i et så lite land, svarer Bjørlo.